Zoek het spreekwoord

Spreekwoord

Toon antwoord

Iemand aan de tand voelen. Op strenge manier ondervragen

Spreekwoord

Toon antwoord

De kat uit de boom kijken. Een afwachtende houding aannemen

Spreekwoord

Toon antwoord

Met de mond vol tanden staan niet weten wat te zeggen

Spreekwoord

Maak het spreekwoord af


flink in de ……… Blazen

A. Fles
B. Bus
C. Auto


Holland op z'n ……

A. Best
B. Grootst
C. Smalst


iemand ……… laten liggen

A. Links
B. Rechts
C. In het midden


- Veel …… in de aarde hebben

A. Voeten
B. Benen
C. Handen


- de ware ……

A. Henk
B. Jakob
C. Boer

Toon antwoord

B. Bus

C. Smalst

A. Links

A. Voeten

B. Jakob

Spreekwoord

Spreekwoord + betekenis zoeken

Het sop is de kool niet waard
Ergens een lans voor breken
Monddood maken
Tot in de pruimentijd
Iets aan de wilgen hangen


Tot over een poosje
Verhinderen dat iemand zijn mening kan geven
Stoppen met hobby of beroep
Een onderwerp is te onbelangrijk om er aandacht aan te geven
Iets aanprijzen

Toon antwoord

Het sop is de kool niet waard - Een onderwerp is te onbelangrijk om er aandacht aan te geven

Ergens een lans voor breken - Iets aanprijzen

Monddood maken - Verhinderen dat iemand zijn mening kan geven

Tot in de pruimentijd - Tot over een poosje

Iets aan de wilgen hangen - Stoppen met hobby of beroep

Spreekwoord

Toon antwoord

Achter het net vissen pech hebben, net een gelegenheid missen.

Spreekwoord

Toon antwoord

Hoge bomen vangen veel wind in een hoge positie heeft men ook veel verantwoordelijkheid.

Spreekwoord

Toon antwoord

Bij iemand in het krijt staan aan iemand iets schuldig zijn

Spreekwoord

Toon antwoord

De haan kraaide driemaal wordt gezegd als iemand op een leugen of een tegenstrijdigheid wordt betrapt.

Spreekwoord

Toon antwoord

Blaffende honden bijten niet zij die het hardst roepen, zijn het minst gevaarlijk.