Lucifer puzzels

Puzzle

De speler dient 5 lucifers weg te halen en moet daarna 3 gelijke vierkanten overhouden.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient 2 lucifers te verplaatsen om op die manier het balletje uit het glas te krijgen. Voorwaarde: de lucifers moeten na verplaatsing weer dezelfde vorm hebben.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient 6 lucifers te verplaatsen om op die manier 6 vierhoeken te creëren. De vorm van de vierhoek doet er niet toe zolang het maar 4 hoeken heeft.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient de vis de andere kant op te laten zwemmen. Hiervoor mag de speler 3 lucifers verplaatsen.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient 3 lucifers te verplaatsen waarmee de speler 5 driehoeken creëert.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient 3 lucifers te verplaatsen om op die manier 4 gelijke vierkanten te creëren.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient 2 lucifers te verplaatsen om op die manier 4 gelijke vierkanten te creëren.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient de bovenste 5 Romeinse getallen achter of voor de Romeinse getallen te plaatsen die al in het ietwat gehavende vierkant staan. In elke kolom, rij en diagonaal moet na het plaatsen hetzelfde getal uitkomen wanneer deze getallen worden opgeteld.

Toon antwoord

Puzzle

De speler dient er voor te zorgen dat bij het plaatsen van 1 extra lucifer de vergelijking klopt.

Toon antwoord

Puzzle

De speler moet van de lucifers die er al liggen een kip maken. Hiervoor mag de speler 3 lucifers bijleggen en de lucifers die er al liggen mogen niet verplaatst worden.

Toon antwoord